Konkyrs Plastyczny "Polska i ja" - Zapraszamy!

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ciekawymi nagrodami.

Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Spotkania Choinkowego, dnia 8 grudnia w Ambasadzie RP w Kuwejcie.

Zasady konkursu:
-
Prace należy zlożyć do niedzieli 4 grudnia 2016

- Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi

- Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę

- Sposob wykonania prac jest dowolny - może to być rysunek, wyklejanka lub jakakolwiek inna plastyczna forma artystyczna  z użyciem pasteli, kredek, ołówka, farb, czy multimediów

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność wykonania

- Każda prezentowana praca powinna być (na odwrocie) podpisana – iminiem i nazwiskiem autora oraz klasą

- Prace biorące udział w konkursie będą zwrócone autorom, jednak SPK zastrzega sobie możliwość publikowania prac.  

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czterech grupach wiekowych: Klasa 0, Klasy 1-3, Klasy 4-6, oraz klasy GIM i LO

- Jury wyloni jednego zwycięzcę oraz wyróżni dwie prace w kazdej grupie wiekowej 


- W skład Jury wchodzą zaproszeni studenci arabistyki przebywający na praktykach studenckich na Uniwersytecie Kuweijckim:

                    - Pani Marita Aboradn

                    - Pan Kacper Karaś

                    - Pani Martyna Marczyk

 

- Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna