Rada Rodziców

 Na zebraniu rodziców otwierającym rok szkolny 2018-19 wybrano Radę Rodziców w natępującym składzie: 

Przewodnicząca - Małgorzata Kowalewska

Zastępca - Łukasz Rutkowski

Skarbnik - Beata Rutkowska

Sekretarz - Aleksandra Jassim

 

Na zebraniu rodziców otwierającym rok szkolny 2017-18 wybrano Radę Rodziców w natępującym składzie: 

Przewodnicząca - Małgorzata Kowalewska

Zastępca - Dominika Podgórska El Asmar

Skarbnik - Joanna Duma

Sekretarz - Aleksandra Jassim

 

Na zebraniu rodziców otwierającym rok szkolny 2016-17 wybrano Radę Rodziców w natępującym składzie: 

Przewodnicząca - Małgorzata Kowalewska

Zastępca - Dominika Podgórska El Asmar

Skarbnik - Joanna Duma

Sekretarz - Aleksandra Jassim