O szkole

Szklny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcacego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648).

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie wystawia świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przysługuje także legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski.

Organem prowadzącym Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kuwejcie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie .

Historia Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie

 Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie powstał dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktywnemu zaangażowaniu ówczesnego Ambasadora — Pana Jana Natkańskiego.


Pierwsze zajęcia w „Polskiej Szkole” w Kuwejcie odbyły się w roku szkolnym 1995-96. Początkowo z nauki języka polskiego korzystały głównie dzieci dyplomatów. Z czasem szkoła poszerzyła swoją działalność o nauczanie dzieci społeczności polonijnej czasowo przebywającej w Kuwejcie oraz dzieci pochodzących z rodzin polsko – kuwejckich.

Pierwotnie zajęcia lekcyjne w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Kuwejcie odbywały się w prywatnie wynajmowanej willi. Po dwóch latach baza lokalowa została zmieniona. Dzięki przychylności dyrekcji jednej z lokalnych angielskich szkół prywatnych – Kuwait English School, w której uczyła się znaczna większość polskich dzieci przebywających w Kuwejcie, zajęcia lekcyjne zaczęły odbywać się na jej terenie.

Zmiana ta okazała się trafnym przedsięwzięciem i jest aktualna do dziś.

W latach 2011 - 2016 w SPK w Kuwejcie zajęcia lekcyjne prowadził tylko jeden nauczyciel i odbywały się one popołudniami, pięć razy w tygodniu. Każda klas pracowała innego dnia, co utrudniało integrację zarówno szkolnej społeczności uczniowskiej, jak i rodziców.

Pod koniec roku szkolnego 2015-16, po dwudziestu latach działalności SPK, długoletnia kierownik, mgr Irena Horoszczak, zakończyła swoją pracę w szkole.

W kolejnym roku szkolnym, pod kierownictwem mgr Iwony Konieczka w SPK w Kuwejcie pracę rozpoczęło czworo nauczycieli, a zajęcie zaczęły być prowadzone dwa razy w tygodniu, by umożliwić integrację między poszczególnymi grupami wiekowymi.

W roku szkolnym 2016-17 cała społeczność szkolna zaangażowała się w wybór patrona szkoły i po wielu konsultacjach jako patrona wybrano Adama Mickiewicza. Tego samego roku odbył się w szkole konkurs na logo szkoły. Wygrał projekt naszego gimnazjalisty Hashema Dea’meh, przedstawiający flagę polską oplatającą najważniejszy symbol Kuwejtu — Wierze Kuwejckie.

SPK w Kuwejcie regularnie organizuje uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego z udziałem całej społeczności szkolnej, pikniki rodzinne oraz spotkania z Mikołajem z przedstawieniami Świątecznymi.

O dwóch lat również uczniowie SPK wraz z nauczycielami oraz przy wsparciu Rady Rodziców aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie:

  • wieczorków Andrzejkowych z laniem wosku i wróżbami;
  • Barbórki w klasach młodszych;
  • wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
  • konkursu plastycznego „Polska i ja”;
  • akcji wspierającej WOŚP, w ramach której przekazano na konto fundacji ponad 4600zł; orez Szlachetną Paczkę dla Wojtka mieszkającego w Polsce
  • spotkania z Harcerzami z Polski, wizytującymi Kuwejt;
  • wycieczki do kina na polsko-brytyjską produkcję „Twój Vincent”;
  • wycieczki do bazy wojskowej Ahmad Al Jaber, lotnictwa taktycznego Polskiego Kontyngentu Wojskowego OIR okresowo stacjonującego w Kuwejcie oraz na polski, szkoleniowy okręt wojenny ORP „Wodnik” wizytujący w Zatoce Perskiej
  • regularne spotkania na lodowisku z nauką poloneza i próbami przygotowującymi uczniów do realizacji autorskiego projektu związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • biesiadowania przy polskich pączkach w Tłusty Czwartek;
  • spotkania starszych klas z polskimi studentami Arabistyki przebywającymi w Kuwejcie na praktykach;
  • powitania wiosny z topieniem Marzanny i wspólnym biesiadowaniem;
  • dwóch „Nocowisk”: z Adamem Mickiewiczem (2017r,), oraz z Henrykiem Sienkiewiczem (2018r.), podczas których uczniowie poznawali życie oraz twórczość autorów, uczyli się tańczyć Poloneza z „Pana Tadeusza”, oraz śpiewać „Bogurodzicę” z „Krzyżaków”;
  • spotkania wielkanocne, kultywujące tradycje „Lanego Poniedziałku”, malowania pisanek, przygotowywanie święconek, oraz Mszę Świętą dla chętnych (katolickich) uczniów SPK i ich rodzin;
  • spotkania integracyjne na trampolinach w „Trampo” z okazji Dnia Dziecka
  • oraz pierwszą w historii szkoły Mszę Świętą z błogosławieństwem wakacyjnym dla chętnych (katolickich) uczniów SPK i ich rodzin;