Plan lekcji

Zajęcia lekcyjne odbywają się w niedziele w godzinach od 16:00 do 20:00 

i we wtorki w godzinach od 16.15 do 20.45.