Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KUWEJCIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KUWEJCIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Kuwejcie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652).

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KUWEJCIE

Adres:

Kuwait English School Salwa, Area 11, Street 9

Godziny otwarcia:
wtorek
16:15 - 20:45
niedziela
16:00 - 20:00